Netradicinė Mokslo ir žinių diena mūsų mokykloje-daugiafunkciame centre

Print This Post

20160901_135243

Pirmoji rudens diena ir vėl į mokyklą sugrąžino moksleivius ir pripildė ją šventiško šurmulio. Pasipuošę mokytojai, mokiniai, tėveliai, globėjai ir rūpintojai, už rankų vesdami mažiausius mokinukus, rinkosi jau nebe prie pagrindinės mokyklos, o prie mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau MDC), nes šių metų gegužės 13 d. įvyko mūsų mokyklos bendruomenei labai svarbus įvykis… Paparčių pagrindinė mokykla pakeitė statusą ir tapo Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkciu centru. Tai ne vienintelė naujovė mūsų MDC. 2016-2017 m. m. mokykloje įvedama kabinetinė sistema, integruojamas 1-2, 5-6 klasių visų dalykų ir 6-7 klasės geografijos ugdymo turinys. Taip siekiama sudaryti dar geresnes sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, kiekvieno mokinio personalios pažangos. Mokslo ir žinių šventė prasidėjo mokinių ir auklėtojų / kuratoriaus bei tėvų / globėjų / rūpintojų susitikimu klasėse, kur buvo pristatytos visos naujovės ir planuojami darbai 2016-2017 m. m.

Po susitikimo klasėse šventė persikėlė į MDC kiemą. Čia įvyko oficialioji Mokslo ir žinių dienos dalis. Šių metų mokslo metų pradžios šventės akcentas – bilietas – obuolys, kurį kiekvienas mokyklos bendruomenės narys įdėjo į pintinę. Juk obuolys – tai išminties simbolis! Šventinį renginį, nuskambėjus Tautiškai giesmei, inscenizuotu Gyvenimo Mokytojo ir mokinio dialogu apie tai, kiek mums reikia turėti draugų – daug ar mažai – pradėjo mokytojų duetas: pradinių klasių mokytoja Daiva Matačiūnienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė. Būsima pirmokė Rugilė Davydovaitė pasveikino visus padovanodama eilėraštuką, sveikinimo žodį tarė mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Akvilė Grigienė. Ji pabrėžė, kad ši diena atneša naujų galimybių pradžią – mokinius, mokinių tėvus / globėjus / rūpintojus ir jų mokytojus pasitinka dar vieni įdomūs savo ateities kūrimo metai. Mokymasis – tai galimybė tapti tuo, kuo norime, svajojame tapti, tai yra mąstymo, savęs tobulinimo kelias. Žinios ir įgūdžiai atveria beribes galimybes. Mokytis turime visą gyvenimą, o mokykla-daugiafunkcis centras padės visiems tai daryti, nes visi kartu sieksime tik kilnių ir šviesių tikslų, puoselėsime tradicijas, stengsimės būti naudingi sau ir vienas kitam. Taip pat mokyklos bendruomenei direktorė perskaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir LR Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimus. Kiekvienam pirmokui direktorė įteikė Lietuvos pirmoko pasą bei dovanėles. Dovanėlėmis buvo nudžiuginti ir jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai.

Išties, reikia labai daug draugų, nes kiekvienas iš jų gali padėti išspręsti bet kokias problemas savomis idėjomis, mintimis ir darbais. Kai esame maži, jauni ir nepatyrę, tai su džiaugsmu priimame vyresnių draugų globą ir pagalbą. Šią Rugsėjo 1-osios dieną – didelę ir šviesią šventę – buvome ne vieni. Pas mus į svečius atvyko daug garbingų svečių: gerbiamas Seimo narys Bronius Bradauskas, mūsų nuolatinis mokyklos globėjas, Kaišiadorių r. Tarybos narys, šiuo metu kandidatas į Seimą, „Žiežmarių gėlės“ direktorius Marius Muižininkas, Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, Kultūros skyriaus vedėja Loreta Medzevičienė, Mero patarėjas Romualdas Kubiakas, gerbiama mūsų seniūnė Lina Balandienė, mūsų socialinio partnerio šv. Juozapo šeimos namų direktorė Rūta Kanclerytė, mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos pirmininkė Gerda Avižonienė, Kaimų bendruomenės „Viltija“ pirmininkė Audronė Neniškienė bei kiti. Visi šie žmonės nuoširdžiai pasveikino visus mokinius ir mokytojus Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos – proga. Sveikindami visus moksleivius, mokytojus ir mokinių tėvus / globėjus / rūpintojus, taip pat kitus mokyklos darbuotojus su Rugsėjo 1-ąja, pabrėžė, kad ši diena ypatingai svarbi visiems, nes Rugsėjo 1-ąją prasideda sėja, nuo kurios derliaus priklauso Tėvynės ateitis. Taip pat pabrėžė būtinybę mokslą ir žinias grįsti vertybėmis ir iškėlė kiekvieno visuomenės nario atsakomybę savo asmeniniu pavyzdžiu ugdyti jaunąją kartą. Klasėse mokymas turėtų būti grindžiamas ne tik moderniomis technologijomis, šiuolaikiniais vadovėliais, bet ir mokytojų išmintimi, o svarbiausia – pamatuotas širdimi. Svečiai neliko abejingi ir pirmokams bei priešmokyklinukams. Pastaruosius Švietimo skyriaus vedėja R. Arlauskienė, seniūnė L. Balandienė ir Kaimų bendruomenės „Viltija“ pirmininkė A. Neniškienė pradžiugino simbolinėmis dovanėlėmis. Kad visiems šventės dalyviams neprailgtų kalbos, nepabostų stovėti, mokytojas Martynas Ambrizas pravedė žaismingą mankštą. Mankštoje dalyvavo visi susirinkusieji. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Akvilė Grigienė padėkojo svečiams už šiltus ir nuoširdžius palinkėjimus, nuolatinį dėmesį, paramą ir palaikymą. Ji įteikė padėkos raštus Seimo nariui B. Bradauskui ir Švietimo skyriaus vedėjai R. Arlauskienei už pagalbą ir nuolatinį rūpestį Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene, nuolatiniam mokyklos globėjui, Kaišiadorių r. Tarybos nariui M. Muižinikui už nuoširdžią partnerystę, stiprinant mokinių norą tobulėti ir augti, šv. Juozapo šeimos namų direktorei R. Kanclerytei už socialinę partnerystę ir nuolatinę paramą bei palaikymą. Be abejo direktorė didžiavosi puikia mokyklos-daugiafunkcio centro komanda, kuri įdėjo daug triūso, gražinant ir tobulinant mokyklos aplinką, edukacines erdves. Padėkos raštas buvo įteiktas Stasiui Česoniui už nuoširdų ir atsakingą darbą puoselėjant mokyklos-daugiafunkcio centro poilsio edukacines erdves.

Po daugybės gražių, prasmingų bei išmintingų žodžių, kad juos įprasminti, pakvietėme visus – didelius ir mažus – į vaišes, kur galėjome mielai pabendrauti ir pasidalinti vasaros įspūdžiais, patirtimis.

Dar kartą norime padėkoti visai mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei už įdėtą darbą ruošiantis naujiems mokslo metams. Nuoširdų ačiū tariame rėmėjams, kurie nepasididžiavo ir parėmė mūsų idėjas Rugsėjo 1-ajai:
ŽŪB „Nematekas“
UAB „Žiežmarių mėsa“
UAB „Gudobelė“

Informaciją parengė Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

 • 20160901_125947
 • 8-9 kl.
 • 20160901_131826
 • 20160901_131820
 • 14225412_939220089557418_5875466163643664555_n
 • 20160901_135247
 • 20160901_135332
 • 20160901_140231
 • 20160901_140238
 • 20160901_140539
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • received_10207384675110757
 • received_10207384668950603
 • received_10207384670670646
 • received_10207384672270686
 • received_10207384673070706