Apie mokyklą

Print This Page

12-1024x768

Seniausios žinios apie Paparčių mokyklą siekia XVIII amžių, tačiau galima daryti prielaidas, jog dar XVII a. viduryje čia atsikėlę vienuoliai dominikonai galėjo įkurti parapijinę mokyklą, kurią patys ir išlaikė. Paparčių pagrindinė mokykla buvo pradėta statyti caro Nikolajaus I laikais ir įkurta apie 1870 m. Iki tol vaikai mokėsi pas vienus ar kitus kaimo gyventojus ir daugiausia buvo mokomi lenkiškai skaityti ir rašyti.

Pastačius mokyklą, joje pradėta mokyti kaimo vaikus. Mokslo metai prasidėdavo vėlai rudenį, pasibaigus ganiavai, trukdavo apie penkis mėnesius ir baigdavosi anksti pavasarį, kuomet prasidėdavo ganiava. Mokykloje mokydavosi apie 20 mokinių. Juos mokė mokytojai rusai. Mokiniai buvo mokomi rusiškai skaityti ir rašyti, dėl to tėvai nenoriai leisdavo vaikus į mokslus. Populiariausios bausmės už nusižengimus buvo patampymas už ausies, palikimas po pamokų ar pastatymas į kampą.

1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokykla nustojo veikti. Kaip tik tada aplinkiniuose kaimuose kunigai pradeda steigti mažas mokyklėles, kuriose vaikus mokė mokytojai lietuviai. Baigiantis karui ir prasidėjus nepriklausomybės kovoms, švietimo reikalai pakriko ir tik 3–ajame dešimtmetyje viskas grįžo į normalias vėžias. Tada Paparčių mokykloje veikė 4 skyriai (vėliau 6), buvo mokoma tikybos, skaičiavimo ir lietuvių kalbos. Mokslo metai prasidėdavo rugsėjo 1 d. ir baigdavosi gegužės pabaigoje.

Prasidėjus II – ajam pasauliniam karui, mokykla tebeveikė, tačiau vaikams mokytis buvo sunku, nes priemonės buvo brangios. Mokykloje veikė 4 skyriai.

Nuo 1949 metų Paparčių mokykla buvo septynmetė, o nuo 1962 m. rugsėjo 1 d. perėjo prie aštuonmečio mokymo ir vadinosi Paparčių aštuonmete mokykla. 1986 m. buvo įsteigta 9–oji klasė.

1993 m. kilus gaisrui sudegė pagrindinis mokyklos pastatas. Nepaisant to, mokyklą nuspręsta atstatyti, ir 1995 metais ji iš naujo įsikūrė buvusiame kolūkio valgyklos pastate. Nuo 1999 m. mokykloje veikia jau ir 10–oji klasė.

2016 m. gegužės 13 d. Paparčių pagrindinė mokykla pakeitė statusą – tapo Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkciu centru (trumpasis pavadinimas – Paparčių mokykla–daugiafunkcis centras (Paparčių MDC)).

Oficialus mokyklos pavadinimas iki 2016 m. gegužės 13 d. – Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė mokykla, nuo 2016 m. gegužės 13 d. – Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras.

Paparčių mokyklos (Paparčių MDC) direktoriai:

1. Vincas Račkauskas 1947-1949
2. Stasys Ardziukas 1949-1951
3. Teresė Vareikienė 1951-1961
4. Stasys Malūnavičius 1961-1964
5. Antanas Perednis 1964-1976
6. Genovaitė Junevičienė 1976-1980
7. Kazimieras Šaulys 1980-1983
8. Bronius Čėsna 1983-1987
9. Aurelijus Balčiūnas 1987-1992
10. Darius Prokarenka 1992-1997
11. Albertas Lakštauskas 1997-2001
12. Asta Malakauskienė 2001-2008
13. Akvilė Grigienė 2009 iki dabar

Mokyklos laikraštis „Paparčio žiedas“

145-1024x634

2015 m. birželio 6 d. mokyklos bendruomenė šventė 145-ąjį gimtadienį. Ta proga mokykloje buvo išleistas laikraštis „Paparčio žiedas”. Jame galima perskaityti jubiliejinį mokyklos direktorės A. Grigienės interviu, susipažinti su buvusių ir esamų mokinių mintimis ir kūryba apie mokyklą, su mokytojų mintimis apie mokyklą, darbą joje. Taip pat susipažinti su žmonėmis, garsinančiais mūsų mokyklą, mūsų pasiekimais ir kitais įdomiais faktais.

  • 1asdf
  • Mokykla
  • mokyklos-nuotrauka