Mokyklos atributika

Print This Page

Mokyklos herbas

Mokyklos himnas

logo Žodžiai: Rūtos Kanclerytės
Muzika: Romo Naidzinavičiaus

Pakrašty, kur paparčiai žaliuoja
Ten, kur laumės kvatojas ir žydi paparčiai,
Kur su priešais kovojo Sudimantas narsiai,
Kur istoriją saugo senų liepų laja,
Pilies kalno papėdėj stovi mūs mokykla.
Mokykla, mokykla,
Tu esi mums sava,
Kiekvienam ypatinga pirmoji diena,
Pamokų, staigmenų, nuotykių kupina,
Nors maža, bet didi Paparčių mokykla.
Čia vaikystę sutinka, užaugina sparnus,
Čia jaunystei į ateitį tiesia kelius,
Čia kiekvieną sutinka jaukumu, šiluma,
Dvasios lobiais turtinga Paparčių mokykla.
Mokykla, mokykla,
Tu esi mums sava.
Pažinimo džiaugsmu prasidės kasdiena.
Išmintį, patirtį, drąsą ugdydama,
Į rytojų žengti, Paparčių mokykla.