EBRU piešinių paroda

Print This Post
VASARIO 16–oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Kviečiame visus mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės narius

bei mums prijaučiančius asmenis apsilankyti mokinių EBRU piešinių parodoje,

skirtoje Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

100_6802

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai.
Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
Organizatoriai

  • 100_6800