Kviečiame dalyvauti apklausoje

Print This Post

picBrangūs tėveliai, globėjai rūpintojai,

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šiųmetinėje mokinių tėvų / globėjų / rūpintojų apklausoje.

Jūsų pateiktus atsakymus mes išanalizuosime drauge darbo grupėje. Jūs būsite informuoti apie svarbiausius apklausos rezultatus, kuriais remiantis bus ieškoma mokyklos veiklos tobulinimo galimybių. Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Todėl prašome atvykti į mokyklą-daugiafunkcį centrą ir atsakyti į klausimus.

Apklausa yra anoniminė ir jokių pasekmių atskiriems asmenims neturės.

Apklausą privalome baigti vykdyti 2016-11-12 (penktadienis) iki 17.00 val. Labai prašome iki šios datos atvykti ir užpildyti klausimyną.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Su geriausiais linkėjimais Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro administracija.

Klausimyną užpildyti padės direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Grybienė.