Laisvės gynėjų dienos minėjimas Paparčiuose

Print This Post

26731067_561104214253670_7129643406634257295_nSausio 13-oji Paparčiuose.

„Mes išdainavom savo laisvę,
Mes savo teisumu galingi.
Ir buvo tankai mums nebaisūs,
Nors ir stovėjome beginkliai“.

Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną minėjome prie laužo kartu su šv. Juozapo šeimos namais, Paparčių krašto bendruomene, Paparčių seniūnijos žmonėmis dainuodami laisvės dainas, deklamuodami eiles, dalindamiesi prisiminimais. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tylos minute pagerbėme 14 žuvusių 1991 m. laisvės kovotojų. Sugiedojome „Tautišką giesmę“.
Kas yra laisvė? – išlaikytas tautiškumas, branginama savo šalis, tikėjimas ja.
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis.
Savo sukurtas dainas dainavo viešnia iš Žaslių stoties Alma Lučiunienė. Visą šventinę vakaronę Almai grojant dainavome visi susirinkę prie laužo.
Ačiū visiems prisidėjusiems ir buvusiems kartu.

Informaciją parengė Paparčių krašto bendruomenės pirmininkė

Gerda Avižonienė

Kultūrinių renginių organizatorė Nijolė Sedleckaitė

Daugiau nuotraukų ir informacijos: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/

                                                                 https://www.facebook.com/search/top/?q=papar%C4%8Di%C5%B3%20kra%C5%A1to%20bendruomen%C4%97

  • 25591681_561103800920378_3059722480297001554_n
  • 26731734_326909007811532_724796062346110455_n
  • 26805362_561103957587029_4622418507345356863_n
  • 26814755_326909071144859_8271465185657706178_n
  • 26815114_326909091144857_3386841827133638088_n