LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Print This Post

7Sausio 12-ąją Paparčių MDC paminėjome Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Tai jau 27-asis kartas, kai kartu su visa tauta minime tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines. Sausio 12-osios rytą kartu su Lietuvos žmonėmis dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 2018 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau 11-ąjį kartą. Minėjimas turi ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 27 metus Lietuva nebuvo nei NATO, nei ES nare, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Sovietų kariuomenė 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą. Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo išvengta aukų, – desantininkams pradėjus su karine technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų. Šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų diena – tai puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien mūsų tauta yra vieninga ir pasiruošusi apginti iškovotą laisvę. Keletą dienų prieš šį minėjimą ir akciją MDC mokiniai su mokytojais kalbėjosi apie Sausio 13-osios įvykius, piešė piešinius, gamino kitus darbelius, skirtus šiai dienai prisiminti bei paminėti. Pagerbdami už laisvę kovojusius ir savo gyvybę už ją atidavusius asmenis, suformavome „gyvą“ šimtuką – LAISVĖS šimtmečio simbolį, mokinių gamintomis neužmirštuolėmis papuošėme kun. Alfonso Petrulio, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, atminimui pastatytą paminklą. taip pagerbdami kun. Alfonso Petrulio atminimą, buvusio dominikonų vienuolyno bažnyčios šventoriuje esančiu varpu skambinome 14 kartų, taip prisimindami ir pagerbdami Sausio 13-osios aukų atminimą. Varpo dūžių aidas plačiai pasklido po apylinkes, kviesdamas susikaupimui, o gal ir maldai. Taip pat uždegėme žvakutes, kurias sudėjome ant simbolinių Lietuvos valstybingumo simbolių Gediminaičių stulpų. Žvakutės simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną minėjome prie laužo kartu su šv. Juozapo šeimos namais, Paparčių krašto bendruomene, Paparčių seniūnijos žmonėmis dainuodami laisvės dainas, deklamuodami eiles, dalindamiesi prisiminimais. Ačiū visiems prisidėjusiems ir buvusiems kartu.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė ir socialinė pedagogė Daiva Janonienė

Daugiau nuotraukų ir informacijos: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/

 • 26685673_2043183035930584_1140237466838062489_o
 • 26850592_2043183375930550_4825186870843161962_o
 • 26685313_2043183085930579_6059501434093024792_o
 • 4
 • 26233446_2043183049263916_1602725125278398730_o
 • 19983444_2043187165930171_260873758106107544_o
 • 2
 • 26756521_2043183149263906_7057756898218284433_o
 • 26233208_2043183449263876_7983888294331078617_o
 • 26678152_2043183215930566_3973824564281241927_o
 • 26757884_2043192862596268_5831059328230491211_o
 • 26233292_2043192859262935_8549878194360926296_o