Laisvos darbo vietos

Print This Page

mokytojui

Prie mūsų kolektyvo kviečiame prisijungti:

Psichologą

Darbo pobūdis: konsultavimas, vertinimas, bendradarbiavimas, pagalba sprendžiant mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymo(si) problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), tyrimų atlikimas, psichologinių problemų prevencijos užtikrinimas, dokumentų analizė ir pan.

Konsultavimas – tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis.

Psichologas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko gebėjimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas.

Bendradarbiavimas su pagalbos vaikui specialistais ir pedagogais. Psichologas šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologas atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su psichologinių problemų turinčių mokinių ugdymu.

Psichologas inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų bei padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, konsultuoja mokyklos vaiko gerovės komisiją dėl organizacinių klausimų, dokumentacijos pildymo.

          Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

         Reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologo profesinė kvalifikacija;
  • gebėjimas dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis;
  • puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su mokiniais, jų tėvais / globėjais ir mokytojais;
  • sugebėjimas spręsti iškilusius nesklandumus;
  • atsakingumas.

          Privalumai: patirtis, rekomendacijos, vairuotojo pažymėjimas.

Mokykla siūlo: puikias darbo sąlygas, galimybę tobulėti.

Kontaktai:  paparciu.mokykla@kaisiadorys.lt, tel: +370 (346) 42685.

Kontaktinis asmuo:  Direktorė Akvilė Grigienė.

Skelbimas galioja iki 2018-08-31, kol atrinksime tinkamą kandidatą. Apie atrankos laiką ir vietą bus informuota asmeniškai.

Administracija