Lietuvos valstybės dienos minėjimas

Print This Post

114_2095Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Paparčiuose bendruomenės šventė Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo šventę.
Lietuvos valstybės 99-ąjį gimtadienį pradėjome švęsti dar vasario 15-ąją dieną. Tai buvo neįprasta, kitokia nei visad šventė. Šventę kūrė Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras (toliau MDC) kartu su šv. Juozapo šeimos namais. Šventinė diena prasidėjo ryte pamokose, kur mokytojai kartu su mokiniais kalbėjosi apie Lietuvą, jos istoriją, papročius, tradicijas ir daugybę kitų su mūsų valstybe susijusių dalykų. Vasario 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas susidėjo iš kelių dalių: Valstybinės vėliavos gamybos, komandinių orientacinių varžybų, žodžio LIETUVA „rašymo“ bei šokių kieme. Tai jau buvo nuostabi patirtis ir nuoširdūs džiaugsmo išgyvenimai.
Vasario 16 d. Lietuvos gimtadienis tęsėsi. Lietuvos valstybės dienos minėjimas vyko prie Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio paminklo bei stalo teniso turnyras Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio taurei laimėti.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad Kun. Alfonsas Petrulis praėjo visą sunkų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvio inteligento, švietėjo, tautos atgimimo darbininko ir jaunos valstybės kūrėjo kelią. Alfonsas, kaip dauguma to meto jaunuolių, norėjusių dirbti Lietuvoje, pasirinko kunigo kelią. Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, baigė Vilniaus kunigų seminariją, iš kurios išvažiavo tęsti studijų į Petrapilio dvasinę akademiją. Kun. A. Petrulis buvo daug kartų kilnojamas iš vienos parapijos į kitą (1927 metais paskiriamas Paparčių (Kaišiadorių r.) parapijos klebonu), nes nuvykęs į jam pavestąją parapiją visuomet rūpindavosi, kad sielovada, kultūrinė ir švietimo veikla vyktų ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba. Visur A. Petrulis stengėsi nešti lietuvybės šviesą. Būdamas aktyvus patriotas, jis stengėsi dalyvauti įvairiausiose veiklose, susijusiose su Lietuvos valstybės atkūrimu, lietuvių tautos atgimimu.
Ankstų Vasario 16-osios rytą papartiškiai ir ne tik rinkosi prie Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio paminklo Paparčių kaime, kur kiekvienais metais yra pagerbiamas šio žmogaus – neeilinės asmenybės – atminimas. Šventė prasidėjo buvusio dominikonų vieluolyno varpo dūžiais ir a cappella atliekama Tautiška giesme. Sveikinimo žodį tarė MDC direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, Norūna Gybienė, Paparčių Kaimų bendruomenės „Viltija“ pirmininkė Audronė Neniškienė, besikuriančios Paparčių krašto bendruomenės narė Loreta Derkintienė, eilėmis visus susirinkusius pasveikino MDC kultūros renginių organizatorė Nijolė Sedleckaitė. Pagerbiant Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio atminimą, uždegtos žvakutės.
Po minėjimo visi rinkosi į Paparčių MDC salę, kur vyko stalo teniso turnyras, kurį organizavo Paparčių MDC, parėmė Arvydas Genčiauskas. Turnyre dalyvavo 12 sportininkų mėgėjų. Teisėjavo kūno kultūros mokytojas Naris Gumbrevičius. Sportininkai burtų keliu buvo suskirstyti į du pogrupius. Po atkaklių kovų pogrupiuose varžybas tęsė aštuoni stipriausieji, kuriems, norint nugalėti, teko įveikti ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo barjerą. Tai sugebėjo įveikti Virgis Murauskas. Sveikiname nugalėtoją.
Kartu su mūsų MDC bendruomene Lietuvos valstybės dienos minėjimą prie Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio paminklo bei stalo teniso turnyrą Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio taurei laimėti padėjo organizuoti Paparčių Kaimų bendruomenė „Viltija“ ir Dainavos krašto bendruomenė „Ateitija“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisilietusiems prie mums brangios šventės organizavimo.

Organizatoriai

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/

 • 114_2091
 • 114_2094
 • 114_2095
 • 114_2136
 • 3
 • 4
 • 114_2115
 • 114_2110
 • 114_2119
 • 114_2124
 • 114_2126