Valgiaraštis

Print This Page

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokiniams maitinimas skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. V17-210 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įsteigtose mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-419 „Dėl maitinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimą Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinėje mokykloje.

Mokykloje mokiniai maitinami pagal suderintą su Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus specialistu ir mokyklos direktoriaus patvirtintą valgiaraštį.

v-29-priedas-mokiniu-maitinimo-tvarkos-aprasas-2016-05-16

meniu

v-66-priedas-valgiarastis-11-metu-ir-vyr-2016-m-2015-12-29

v-66-priedas-valgiarastis-6-10-metu-2016-m-2015-12-29