Mokyklos misija, vertybės, filosofija

Print This Page

MISIJA

Ugdymo įstaiga teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą,  orientuotą į svarbiausius šiuolaikinės visuomenės mokymo(si) prioritetus, plėtojanti socialinių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą seniūnijoje, teikiant kokybiškas socialines, edukacines, kultūrines paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius.

VERTYBĖS

Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė išskiria svarbiausias vertybes:

Atsakomybė

Atsakinga veikla, įsipareigojimų vykdymas bendradarbiaujant tarpusavyje.

Pagarba žmogui ir savo šaliai

Etiškas elgesys, įsiklausymas į bendruomenės narių, kolegų bei partnerių nuomonę, priimant kito asmens individualumą, domėjimasis savo krašto praeitimi, dabarties realijomis, rūpinimasis ateitimi ir kalbos kultūra.

Mokymasis ir tobulėjimas

Nuolatinis žinių atnaujinimas ir kūrybiškas pažangiausių technologijų taikymas.

FILOSOFIJA

Svarbus kiekvienas bendruomenės narys ir jo poreikius bei lūkesčius atitinkantis ugdymas(is).

 

 

Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2017–2019 metų strateginis veiklos planas:

2018-2020_STRATEGINIS_VEIKLOS_PLANAS

Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2017–2019 metų strateginis veiklos planas:

2017-2019-STRATEGINIS-VEIKLOS-PLANAS

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos 2016–2018 metų strateginis veiklos planas:

  • 2016 - 2018 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS