Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras kviečia mokytis

Print This Post

hands_paint

GERBIAMI TĖVELIAI,

KVIEČIAME MOKYTIS PAPARČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE!!!

Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras – tai mokykla, esanti nuostabiame gamtos kampelyje!

Jus pasitiks saugi ir draugiška mokyklos bendruomenė, saugi aplinka, renovuotas netradicinis mokyklos pastatas.

Mokiniai turi savo veiklos ir poilsio erdves:

 • erdvė, kurioje gali pailsėti pertraukų metu ar tiesiog susikaupti dienos veikloms;
 • sporto aikštelė, kurioje gali mankštintis, žaisti krepšinį ar šiaip sportiškai praleisti laiką;
 • veikia „Pertraukų klubas“;
 • pamokų ruošai ir mokymuisi skirtas klubas „Mokausi ir tobulėju“ 1-5 kl. mokiniams;
 • 1-10 kl. mokiniams teikiamos dalykinės konsultacijos po pamokų;
 • stalo teniso salė;
 • rūbinė su kiekvienam mokiniui skirtomis spintelėmis.

Mokykloje veikia gausus NEMOKAMŲ būrelių pasirinkimas (paprastai veikia 10-12 įvairaus pobūdžio būrelių):

 • sportas (krepšinis, lengvoji atletika);
 • menai (dailė, muzika, drama, EBRU menas, grožio studija);
 • robotika.

Vykdomi įvairūs projektai, tiriamieji darbai, konkursai, edukacinės ir pramoginės ekskursijos, integruotos ir netradicinės veiklos, renginiai, akcijos, šventės, kuriais:

 • siekiame telkti mokinius, jų šeimas į vieningą mokyklos bendruomenę;
 • siekiame kurti stiprius bendradarbiavimu ir atsakomybe paremtus tarpusavio santykius;
 • sudarome galimybes formuotis teigiamam elgesiui;
 • skatiname įsitraukimą į prasmingą veiklą;
 • sudarome sąlygas vaikams formuotis pagrindinius sveikos gyvensenos įgūdžius, saugų ir sveiką požiūrį į gyvenimą be žalingų įpročių;
 • skatiname jaunų žmonių pilietiškumą, ugdome bendradarbiavimo gebėjimus bei gebėjimą padėti kitiems;
 • stipriname jaunimo įsipareigojimus jų šeimoms, bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei.

Teikiama visapusiška pagalba mokiniui:

 • efektyviai dirba Vaiko gerovės komisija;
 • pagalbą teikia specialistai: socialinis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas.

Taip pat mokykloje dirba linksmi ir draugiški aukštos kvalifikacijos mokytojai.

2017-2018 m. m. priimami mokiniai į:

 • priešmokyklinio ugdymo grupę (5-6 metų vaikai);
 • pradinio ugdymo 1, 2, 3, 4 klases;
 • pagrindinio ugdymo 5, 6, 7, 8, 9, 10 klases.

Priėmimo tvarka:

Ugdymas vyksta lietuvių kalba.

 • Į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai. Atsižvelgiant į vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai. Šešiamečių brandą mokyklai įvertina PPT psichologas (Gedimino g. 48, LT-56126 Kaišiadorių r. sav.)
 • Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimama iki 15 ugdytinių. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 5-6 m. vaikai.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į mūsų mokyklą-daugiafunkcį centrą, pateikia mokyklai:

1) prašymą (pildomas vietoje pagal patvirtintą formą, išskyrus į priešmokyklinio ugdymo grupę), norintys lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, prašymus teikia Kaišiadorių r. savivaldybei;

2) vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

3) 2 foto nuotraukas (dokumentams);

4) teisės aktuose nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (iki rugsėjo 10 d.); atskirais atvejais gali būti prašomi pateikti papildomi dokumentai.

5) priimant į kitas klases, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar išsilavinimo pažymėjimą.

Mokinius į mokyklą priima mokyklos direktorius.

LAUKIAME JŪSŲ!!!

Dokumentai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 15.30 val., Dominikonų g. 16, Paparčių k., Kaišiadorių r. sav.

Pasiteirauti galima tel. (8-346) 42685.

Administracija

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums