Pedagogų mokymosi laboratorija „SĖKMINGAS UGDYMO(SI) METODAS

Print This Post

5Birželio 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras ir Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija organizavo Kaišiadorių rajono pedagogų mokymosi laboratoriją „Sėkmingas ugdymo(si) metodas“. Laboratorijos tikslas – tobulinti pedagogų mokomojo dalyko turinio planavimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Dalyviai – Kaišiadorių rajono pedagogai, praktiškai išbandantys Laboratorijos darbo grupėje metodą, sėkmingai taikytą pamokoje ar neformalioje švietimo veikloje.
Kruonio gimnazijoje praktine metodų taikymo ugdymo procese patirtimi dalinosi beveik 50 Kaišiadorių rajono pedagogų. Tarp jų buvo ir mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė bei socialinė pedagogė Daiva Janonienė, kurios dalijosi „Pasaulio kavinė“ metodu, jo pritaikymo galimybėmis.

     „Pasaulio kavinė“ – metodas iš Art of Hosting in Education (Reikšmingų pokalbių menas. Reikšmingų pokalbių metodika naudojama kurti ir įamžinti pokalbius, kuriuose dalyviai keičiasi žiniomis ir patirtimi, mokosi vieni iš kitų ir grafiškai fiksuoja esmines įžvalgas).
Metodo taikymo tikslas – aptariant iškilusius klausimus, randant sprendimą (-us), ugdyti kritiškai mąstančius, kūrybingus ir kitiems neabejingus jaunuolius bei stiprinti besimokančiąją bendruomenę, taip įgalinant ją siekti aukštesnių rezultatų.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

  • 20160616_100511
  • 6
  • 20160616_105115
  • FB_IMG_1466540280339