Profesijų diena Kaišiadoryse

Print This Post

02Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai balandžio 1 d. apsilankė  Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus Jaunimo darbo centre. Vyriausioji specialistė Dovilė Noreikienė supažindino mokinius su Jaunimo darbo centro veiką. Ji papasakojo, jog čia teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos jaunuoliams apie situaciją darbo rinkoje, pristatė įsidarbinimo galimybių barometrą 2016 m. Su mokiniais aptarė paklausias profesijas, paaiškino kaip galima pasitikrinti, ar pasirinkta profesija suderinama su asmens kompetencijomis ir asmeninėmis savybėmis. Specialistė patarė, jog renkantis profesiją svarbu nedaryti tokių klaidų: nesirinkti profesijos pagal draugystę ar slaptai, nepasikliauti likimu, nesivadovauti tik ,,gerų“ profesijų sąrašu. Geriausia apmąstyti, kas pačiam yra aktualu, kas domina, patinka, pagalvoti, ką gebu, pasitarti su artimais žmonėmis ar specialistais ir dar kartą pačiam apmąsčius nuspręsti, ką rinktis.

Apsilankymo metu mums Dovilė Noreikienė buvo paruošusi ir praktinių užduočių. Pirmiausia mokiniai atliko profesinių interesų nustatymo testą, ir sužinojo savo gebėjimų sritį, polinkį tam tikrai veiklai. Vėliau mokinius pakvietė pažaisti žaidimą ,,Profesijų labirintas“. Žaidimo tikslas – padėti žaidėjams identifikuoti savo poreikius ir pateikiant klausimus nuvesti žaidėją prie jį atitinkančios profesijų grupės. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į žaidimo klausimus, analizavo atsakymus ir aptarė rezultatus. Dėkojame vyriausiajai specialistei Dovilei Noreikienei už puikų ir informatyvų užsiėmimą.

Sėkmingam karjeros pasirinkimui svarbios dvi „pažintys“: pažintis su savimi ir pažintis su profesijų pasauliu. Antroji mūsų aplankyta vieta Kaišiadoryse – tai Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras. Čia mes susitikome su Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro direktore Judita Bernatonienė. Susitikimas prasidėjo nuo diskusijos, kas yra sielovada ir ką veikia Sielovados centras. Mokiniai sužinojo, kad Sielovados centrą sudaro Katechetikos centras, kuris rūpinasi tikybos mokytojais, Caritas, kuris rūpinasi sunkiai gyvenančiais žmonėmis, Jaunimo centras, kuris skatina katalikiško jaunimo bendravimą, ir Šeimos centras, kuris skatina šeimas kurtis ir gyventi remiantis katalikiškos moralės principais. Šio susitikimo metu mokiniai diskutavo, kas yra meilė, kokių savybių turi turėti vyras ir moteris, kad jų draugystė, santuoka būtų tvirta. Taip pat buvo prisiminta balandžio mėnesį minima Gyvybės diena. Prisiminėme, jog šeima yra naujos gyvybės lopšys. Kiekvienas sąmoningas, doras, geros valios žmogus turi saugoti ir mylėti žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Dėkojame Judita Bernatonienei už nuoširdų priėmimą ir jaukų bendravimą.

Balandžio 1-oji yra melagių ir juokų diena, tačiau mums ši diena buvo labai tikra ir įdomi. Diena prabėgo greitai, o svarbiausia turiningai. Turėjome puikias pažintis ir veiklas, turėjome galimybę pamąstyti apie save, draugus, vertybes, bendravimą ir pasirinkimus.

Išvyką organizavo socialinė pedagogė Daiva Janonienė ir 9-10 klasės auklėtoja, dorinio ugdymo mokytoja Danguolė Arnauskienė.

Informaciją parengė socialinė pedagogė
Daiva Janonienė

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

  • 08
  • 06
  • 03
  • 04
  • 05
  • 09
  • 01
  • 07
  • 10
  • 11