Projektas „Dialogas. Miesto jungtys“

Print This Post

received_960797974043163Projekto idėja:

Šio projekto idėja kilo iš siekio skatinti kūrybišką mokymąsi siejant teoriją su praktika, mokantis iš realios aplinkos. Dialogas su miestu padeda per įvairias patirtis, siekiant suprasti miesto daugiasluoksniškumą, per skirtingas prizmes pamatyti jo paslėptas vertybes. Taip pat ir žmogus gyvendamas rutinoje neatskleidžia viso savo potencialo ir kūrybiškumo. Rengdami kultūrines – edukacines pamokas mieste formuosime tradiciją reflektuoti siejant pamokos turinį su savęs pažinimu. Miestas senas ir kaitus – taip pat ir jaunas žmogus: augdamas save kuria ir tobulina bei atskleidžia. Projekto tikslas – stimuliuoti jaunų žmonių interesą domėtis kultūrine aplinka, siejant žinias su jų asmeniniu tobulėjimu.

Projektas vyko trimis etapais:
1 etapas. Susipažinimas. Pristatomos kultūrinės ekskursijos – pamokos. Moksleiviai kartu su mokytojais renkasi, kas jiems būtų įdomu. Mokytojai apgalvoja, kaip galima integruoti kultūrines pamokas į mokomuosius dalyklus.
2 etapas. Kultūrinės ekskursijos – pamokos Vilniuje. (Trukmė nuo 2 iki 3 val.). Moksleivių klasė atvyksta savo transportu į Vilnių. Pieš tai ekskursijos tema turi būti suderinta su pamokų turiniu, jei įmanoma.
• Temos pristatymas. Užduočių paskirstymas.
• Praktinė dalis – užduočių atlikimas mieste: kūrybinis darbas, darbas komandose.
• Refleksija, įsivertinimas. Rezultatų pristatymas, aptarimas.
3 etapas. Iššūkis. Moksleiviai patys sukuria kūrybišką kultūrinę pamoką savo aplinkoj ir pristato ją lektoriams, mokyklos bendruomenei.

2016-05-24 mūsų mokiniai dalyvavo pirmoje veikloje. Tai buvo kultūrinė ekskursija – pamoka „Matematika ir dailė“. Mokiniai buvo supažindinami su architektūriniais stiliais (gotika, renesansu, baroku, klasicizmu, eklektika, secesija, konstruktyvizmu ir kt.). Taip pat jie prie konkrečių miesto pastatų, pagal užduočių lapus, mokėsi išskirti tam tikras architektūrines eksterjero detales, apskaičiuoti jų simetrijos elementų dydžius ir santykius. Vėliau palygino, kaip keitėsi per istorinius laikotarpius pagrindinių simetrijos elementų pobūdis (pvz., trikampis gotikoje ištįsęs vertikaliai, baroke – lygus, klasicizme – ištemptas horizontaliai ir pan.). Užsiėmimą vedė geologas Simonas Saarman.

2016-05-26 mokiniai dalyvavo antrojoje veikloje – Hakeriškoje ekskursijoje „Kodų nulaužėjai arba X failai“. Pamokos tikslas – supažindinti su Vilniaus pastatų, gatvių, pilių istorija. Išsiaiškinti nutylėtus, įslaptintus sostinės praeities faktus, įvykius ir suvokti, kodėl taip atsitiko. Susieti miesto ir Valstybės raidos etapus su išsiaiškintais, įslaptintais faktais ir įvykiais. Užsiėmimą vedė gidė, režisierė Gitana Platakytė – Grigienė.

2016-06-02 mokiniai dalyvavo trečiojoje veikloje. Tai buvo savęs pažinimo pamoka muziejuje „Gyvieji paveikslai“. Tikslas – paskatinti moksleivius domėtis muziejais, lankyti ir suprasti ekspozicijas. Dalyvavimas šioje ekskursijoje lavina vaizduotę, ugdo domėjimąsi vizualiniu menu. Moksleiviai mokėsi kurti istorijas ir konstruoti siužetą, buvo skatinami kūrybinio bendravimo įgūdžiai, mokėsi menų integracijos galimybių. Užsiėmimą vedė psichodramos specialistė, pedagogė – režisierė Vida Lipskytė.

Na ir galiausiai veiklose dalyvavę mokiniai paruošė pažintinį maršrutą-pristatymą „Paparčių takais ir takeliais“ svečių ekskursijai po Paparčius. Mūsų mokykloje-daugiafunkciame centre projekte dalyvavo bei jį kuravo mokytojai O. Ramenskaja ir M. Ambrizas. Projekto „Dialogas.Miesto jungtys“ pagrindinė koordinatorė režisierė Lina Užkuraitytė.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

  • received_960797940709833
  • received_960797950709832
  • received_960797954043165
  • received_960797974043163
  • received_960797977376496
  • received_960797987376495