Respublikinė praktinė konferencija-seminaras „Priešmokyklinis ugdymas: kelias į mokyklą“

Print This Post

Dalint20160417_223704is – tai didelė dovana. 2016 m. kovo 31 d. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje vyko respublikinė praktinė konferencija-seminaras „Priešmokyklinis ugdymas: kelias į mokyklą“. Konferencijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi rengiant šešiamečius mokyklai. Konferencijoje patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis dalijosi net 12 pedagogų.

KONFERENCIJOS_PROGRAMA

Džiugu, jog savo patirtimi šioje konferencijoje-seminare galėjo pasidalinti ir mūsų mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė. Ji skaitė pranešimą „Priešmokykliniai metai – tai naujos galimybės kaupti naują ir plėtoti anksčiau įgytą patirtį“.

Į konferenciją susirinko 78 šalies pedagogai. Labai džiugu, kad norą dalyvauti konferencijoje pareiškė ir grupė Lietuvos edukologijos universiteto studentų, kurie labai atsakingai ruošiasi darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Konferencijos dalyvius sveikino ir produktyvaus darbo linkėjo progimnazijos direktorius Romualdas Petrevičius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Sabaitienė.

Konferencijoje buvo  suteikta ir teorinių, ir praktinių žinių priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įžvelgtos priešmokyklinio ugdymo sąsajos su pradinio ugdymo programa.Taip pat buvo pateikta sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžių, mokant  integruotų dalykų priešmokyklinio  ugdymo pakopoje. Konferencija paskatino mokytojus bendrauti ir bendradarbiauti bei kelti dalykinę kvalifikaciją.

Informaciją parengė bibliotekininkė Daiva Janonienė