Rajono kūno kultūros mokytojų metodinė diena

Print This Post

14-1024x576Sausio 4 d. mūsų mokykloje vyko Kaišiadorių r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio metodinė diena “Vaikų su negalia fizinis ugdymas”, kurią organizavo kūno kultūros mokytojas Nauris Gumbrevičius. Mokyklos direktorė Akvilė Grigienė rajono kūno kultūros mokytojams pristatė mokyklą, papasakojo, kokiuose projektuose dalyvaujame (programa “Mokytojų mokykla”, ir projektas “Verslo vaikai” bendradarbiaujant su verslo įmone “Tegra”), kokias veiklas vykdome, kokią naudą visa tai duoda mokyklos bendruomenei.

Kaišiadorių specialiosios mokyklos gydomosios kūno kultūros mokytoja Inga Kisielienė skaitė pranešimą “Vaikų su fizine negalia ugdymas Kaišiadorių specialiojoje mokykloje”. Ji pristatė mokyklą ir jos specifiką, kaip yra dirbama su negalią turinčiais mokiniais, metodus ir būdus, kurie padeda mokytojui ugdyti fizinę negalią turinčius vaikus, kas šiems svarbiausia, tenkinant jų individualius poreikius. …

Paparčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė kūno kultūros mokytojus supažindino su reikšmingų pokalbių / dalyvaujančios lyderystės meno metodika “Art of Hosting”. Ji pristatė kūno kultūros pamokose naudotinus metodus, kurie gali būti efektyvūs refleksijoje, apibendrinime, emociniam išreiškimui, mokinių vertinimui ir įsivertinimui, pasidalijimui patirtimi, žiniomis: iš “Mokytojų mokyklos” programos atėjusius “Rato praktiką” (Circle practice) ir “Pasaulio kavinę” (World Cafe) bei “Kūrybinių partnerysčių” projekte išmoktus “Kamuoliukų” ir “Estafetės” metodus, kuriuos išbandė ir patys kūno kultūros mokytojai, išsakydami savo lūkesčius ir savo požiūrį į tam tikrus dalykus.

Metodinio būrelio pirmininkas Almiras Kavaliauskas aptarė praeitų metų Kaišiadorių r. kūno kultūros metodinio būrelio veiklą, pasidalindamas nuveiktais darbais, pasiekimais, problemomis.

Paparčių kaimo bendruomenės “Viltija” pirmininkė Audronė Neniškienė pravedė pažintinę ekskursiją po Paparčių apylinkes. Ji parodė ir papasakojo apie buvusio Dominikonų vienuolyno istorines šaknis, pristatė Kolumbariumą. Renginio dalyviai taip pat lankėsi Aušrinės Marijos vienuolyne.

Dėkojame visiems renginio dalyviams ir organizatoriams už produktyviai praleistą laiką ir galimybę “duoti ir gauti”.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Norūna Grybienė

  • 9
  • 8-722x1024
  • 7-1024x721
  • 6-1024x723
  • 5-1024x721
  • 4-1024x766
  • 3-1024x724
  • 2-1024x576
  • 10-1024x943