Sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų (globėjų, rūpintojų) dėmesį…

Print This Post

saltukasArtimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir 6-10 klasių mokiniai, primena Švietimo ir mokslo ministerija. Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

Mokykla dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai (globėjai, rūpintojai) –  jie turėtų dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti. Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių. Tai nustatyta švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų bendruosiuose ugdymo planuose (https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1) bei Kaišiadorių r. Paparčių MDC 2017-2018 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrajame ugdymo plane (http://paparciumdc.lt/planavimo-dokumentai/mokyklos-ugdymo-planas/).
Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai  konsultuos mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones, t. y. mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame TAMO dienyne (https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/Login?logout=true). Taip mokiniai galės savarankiškai mokytis, neiškris iš ugdymosi proceso. Jei į mokyklą atvyks vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems užtikrins ugdymo procesą.
(Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija)
Administracija