Aptarnaujantis personalas

Print This Page

 

1. Daiva Derškienė direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams
2. Danutė Sakalinskienė buhalterė
3. Ingrida Ramanauskienė virėja
4.  Olga Ramenskaja  sekretorė, registrų tvarkytoja
5. Loreta Derkintienė  priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja
6. Alė Drėgvienė  valytoja
7.  Jolanta Drėgvienė budėtoja
8.  Aldefonsas Dainauskas  vairuotojas
9. Rolandas Kriugžda  kompiuterininkas
10. Stasys Česonis pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis-budėtojas
11. Solveiga Armonavičienė mėgėjų meno kolektyvo vadovė
12. Nijolė Sedleckaitė kultūros renginių organizatorė

IMG_20180403_094544