Susitikimas su prof. dr. Libertu Klimka

Print This Post

8Paparčių pagrindinės mokyklos mokiniai gegužės 3 d. dalyvavo susitikime su prof. dr. Libertu Klimka.

L. Klimka – tai fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros profesorius. Pagrindinės profesoriaus L. Klimkos mokslinių darbų kryptys – tiksliųjų ir taikomųjų mokslų bei technikos istorija Lietuvoje, baltų kosmologija, liaudies kalendorinių papročių semantika, kultūros istorija. Jis įtvirtino Lietuvoje dvi tarpdisciplinines mokslo šakas: paleoastronomiją, kuri apima reiškinių, esančių už Žemės ir jos atmosferos, stebėjimą bei aiškinimą, ir etnokosmologiją – tarpdalykinę kultūros istorijos žinių sritį, apimančią tautų (etnosų) santykius su kosminiu pasauliu.

Profesorius buvo ir vienas iš Lietuvos etnokosmologijos muziejaus Kulionyse įkūrimo (1980 m.) iniciatorių, o nuo 1990 m. jis eina šio muziejaus mokslinio vadovo pareigas. Yra parašęs per aštuonis šimtus įvairių mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, bendradarbiauja su laikraščiais, žurnalais, dalyvauja Lietuvos radijo ir televizijos laidose. Išleido visą eilę knygų istorijos, kultūros tematika.

Profesorius L. Klimka su kitais mokslininkais 1995 m. suprojektavo Saulės laikrodį Nidoje. Atskleidė XIV a. pab. – XV a. pr. statinio ant Birutės kalno Palangoje astronominę paskirtį. Kaip ekspertas tyrinėja Lietuvos bažnyčių laikrodžius.

Daugiau informacijos: http://www.yrasalis.lt/

Susitikimą su šiuo nuostabiu žmogumi organizavo Paparčių kaimo bibliotekininkė Rita Kavaliauskienė.

Ačiū Jums už įdomią ir naudingą popietę.

Informaciją pateikė socialinė pedagogė, mokyklos bibliotekininkė
Daiva Janonienė

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

  • 6
  • 4
  • ab
  • 5
  • 2