Sveikinome senjores su Motinos diena

Print This Post

2Vieną gegužės mėnesio dieną mes pašvenčiame ir savo motinai — gimdytojai. Motinos diena dabar yra švenčiama visame kultūringame pasaulyje, bet jos kilmė dar labai nesena. Motinos dienos sumanytoja yra Ona M. Jarvis, amerikietė, kurios motina mirė antrą gegužės mėnesio sekmadienį 1905 metais.

Lietuvoje ši šventė buvo pradėta švęsti 1929 m. Jai buvo skiriamas pirmasis gegužės mėnesio sekmadienis. Tad švęsdami Motinos dieną, mes prisimename tris savo motinas: Motiną — Mariją, Motiną — Gimdytoją ir Motiną — Tėvynę. Šios trys motinos turi daug panašumo, daug tokių ypatybių, kurios sujaudina žmogaus širdį. Motinos prisiminimas ne vieną, einantį klaidingu keliu, patraukė prie gėrio. Motinos įtaka kiekvieno žmogaus gyvenime yra labai didelė. Motina yra šeimos auklėtoja, jos dvasinio židinio kurstytoja ir širdis.

Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. Nors Motinos dieną šventėme pirmąjį gegužės sekmadienį (05-02), tačiau šiandien (05-04) sveikinome Paparčių kaimo senoles. Akimirkos iš pasiruošimo…

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums

  • a
  • aaa
  • aaaaa
  • aaaaaaa
  • aaaaaaaaa
  • bb
  • aa
  • aaaaaaaa
  • bbb