Švenčiame Lietuvos gimtadienį

Print This Post

17-1024x642Kiekvienas asmuo myli laisvę, jos siekia, ją brangina. Kiekviena tauta taip pat trokšta laisvės, nori būti savarankiška bei nepriklausoma.
Mūsų šalies istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtomis datomis. Būtent tokia yra vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies istoriją. Data, kuri visada suvirpina kiekvieno patriotiškai nusiteikusio lietuvio širdį.
Vasario 15 d. po pamokų į Paparčių seniūnijos salę susirinko visa mūsų mokyklos bendruomenė. Labai džiaugiamės, kad į renginį atėjo nuolatinis švenčių dalyvis – buvęs mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojas Matelis.
Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, kuris tarsi suvienijo nedidelę mūsų mokyklos bendruomenę.
Po to skambėjo patys gražiausi, šilčiausi žodžiai, skirti Lietuvai. Juos tarė mūsų mokyklos ugdytiniai: Adrija A. (4 kl.), Laurynas R. (4 kl.), Karolis D. (4 KL.), Dovilė Ž. (4 KL.), Miglė Č. (4 kl.). Renginio vedėjos Lukrecija J. (6 kl.) ir Deimantė A. (6 kl.) trumpai papasakojo šalies istoriją, taip pat akcentavo, kad kažkada Lietuva nebuvo tokia, kokia yra dabar. Mūsų tautai teko išgyventi karus, okupaciją, trėmimus į Sibirą, lietuviškos spaudos draudimą…
Todėl mes turim džiaugtis, kad šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje, kad galime kalbėti ir skaityti savąja – lietuviška kalba, garsiai reikšti savo nuomonę, puoselėti savo šalies tradicijas…
Todėl ir Vasario16-oji – tai žodžiai, kurie kiekvienam lietuviui visuomet skambės, kaip vienybės, nepriklausomybės, laisvės sinonimai. Ne veltui, renginio pabaigoje visi kartu vieningai ištarėme: „Mes didžiuojamės, kad esame lietuviai“.
Renginyje sveikinimo žodį tarė ir Paparčių kultūros centro vadovė Nijolė Sedleckaitė. Ji taip pat pasiūlė pasižiūrėti trumpą filmuką apie tai, kaip šiandieninis jaunimas – jaunieji Lietuvos kariai – ruošiasi ginti mūsų šalies laisvę ir nepriklausomybę nuo priešų…
Po iškilmingo minėjimo visi kartu nuėjome prie paminklo signatarui Adolfui Petruliui, kuris kunigavo Paparčių parapijoje, pagerbėme jo ir visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą ir uždegėme žvakutes.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Rita Žukauskaitė

  • 74
  • 26
  • 45
  • 63
  • 54