Strategijos

Print This Page

Strateginiai planai

pic4 (1)

Strateginis planavimas – visuma analitinių veiksmų ir jų pagrindu priimtų sprendimų, skirtų specifiškai strategijai parengti.

Strateginis planas – pareiškimas, atspindintis misiją ir jos vystymosi kryptį, trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, o taip pat strategiją.

Strategija – tai aplinkybių, siekių, galimybių ir veiksmų junginys, apimantis viziją ir misiją.

Vizija apima įvaizdį ir būdus, kaip norimą būvį pasiekti.

Misija – tai teiginys, išreiškiantis egzistavimo pagrindinį tikslą ir veiklos prasmę.

DĖL VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“ PATVIRTINIMO

projekto-lyderi-laikas-vieta-europos-ir-lietuvos-vietimo-strategij-gyvendinimo-kontekste-dr-rita-dukynait-44-638

I. Bendrosios nuostatos

1. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija parengta siekiant sutelkti švietimo bendruomenės pastangas esminiams švietimo pokyčiams, kurie būtini atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius, Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ nuostatas, pasaulines švietimo filosofijos, politikos ir praktikos tendencijas, naujausius Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo būklės duomenis.

Skaidrė paimta iš Dr. Ritos Dukynaitės pranešimo „Projekto „Lyderių laikas“ vieta Europos ir Lietuvos švietimo strategijų įgyvendinimo kontekste“.

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA