Viešieji pirkimai

Print This Page

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės:

Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.

V-29 priedas Viesuju pirkimu taisykles 2016-05-16 ros 2017-02-28