Mūsų projektai

Print This Page

2015-2016 m. m. vykstantys projektai mūsų mokykloje

1. Projektas „Verslo vaikai“

crm_img

Mūsų mokyklos mokiniai turi galimybę dirbti su verslo žmonėmis iš „TEGRA“ grupės, kurių tikslas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniais ir mokytojais, dalintis savo žiniomis ir atradimais, keisti įprastinį požiūrį į partnerystę.

Susitikimus su „TEGRA“ veda „Tegra“ grupės ir „Mokytojų mokyklos“ atstovai.

Pirmasis etapas vyks nuo 2015 m. lapkričio 5 d. iki 2016 m. sausio 27 d. – tai teorinė dalis „Kaip kurti verslą“. Jame mokiniai turės galimybę išsiaiškinti, kaip organizuojamas verslas, kaip atidaryti įmonę, kokias prekes pasirinkti, atlikti tiriamąjį darbą pagal pateiktą klausimyną, pristatyti gautus rezultatus, palyginti juos. Taip pat jie turės galimybę pateikti savo pasiūlymus, kaip patobulinti pasirinktą „TEGRA“ grupės produktą, susipažins su notaro darbo specifika ir jo teikiamomis paslaugomis verslui.

Antrasis etapas vyks nuo 2016 m. kovo 16 d. iki 2016 m. gegužės 27 d. – tai praktinė dalis „Išmėgink save“. Mokiniai susigrupuos į grupeles po tris, kuriose turės sukurti savo verslo idėjas. Šiame etape jie realiai išbandys jėgas, kuriant savo grupės verslą: sugalvos, kokią prekę gamins, kur ją realizuos, kokių resursų reikės (materialiniai, finansiniai, žmogiškieji resursai), mokysis pildyti dokumentaciją.

Informaciją parengė mokytoja Olga Ramenskaja

♥♥♥

2. Mokytojų mokyklos programa

logo_tMokytoju_mokyklos_integracija-575x1024

Mokytojų mokykla – tai inovatyvi 20 mėn. truksianti mokymosi programa, siekianti įgalinti būsimus ir esamus mokyklų lyderius bei mokytojus kurti besimokančias bendruomenes ir inicijuoti bei įgyvendinti sisteminius pokyčius mokyklose.

http://www.lrt.lt/ (LRT reportažas)

Mokymosi programa „Mokytojų mokykla“

11-1024x576 2-576x1024 3-576x1024 4-1024x576 5-1024x576 7-1024x576 8-576x1024 9-1024x576

„Mokytojų programa“ – tai mokymosi programa, suteikianti XXI a. išsilavinimą būsimiems ir esamiems mokyklų lyderiams. Ši programa padės kurti tokią mokyklą, kurioje mes ir patys norėsime mokytis, kurioje mokymas/is teiks džiaugsmą ir malonumą.

„Mokytojų mokyklos“ komanda: Donata Gilaitienė, Lukas Benevičius, Rygaudas Guogis ir Paulina Kisieliūtė.

„Mokytojų mokyklos“ programoje 2015-2017 m. dalyvaus 11 atvirų pažangai mokyklų iš visos Lietuvos. „Mokyklos programa“ – tai inovatyvi 20 mėn. trukmės mokymosi programa, kurios metu mūsų mokykla į savo komandą pakvies du naujus mokytojus, padėsiančius įgyvendinti pokyčius, apie kuriuos svajoja pati mokyklos bendruomenė.

Mokymosi programoje penki komandos dalyviai (2 nauji mokytojai Martynas Ambrizas ir Jolanta Lipkevičienė, direktorė Akvilė Grigienė bei 2 esamos mokyklos mokytojos Daiva Janonienė ir Norūna Grybienė) mokosi ir dirba. Mokymasis vyksta trimis lygiais (asmeninis, komandinis ir bendruomeninis) per praktiką ir patirtį, patirtines aplinkas, t. y. sistemingas darbas su bendrosiomis ir profesinėmis kompetencijomis.

Ką išmoks mokyklos komanda, tas per veiklas / pamokas bus grąžinta bendruomenei. Didžioji dalis mokymosi proceso bus organizuojama atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos bendruomenės unikalius poreikius ir iššūkius.

Programos pagrindą sudaro 4 UNESCO mokymosi visą gyvenimą kolonos (mokymasis pažinti, veikti, gyventi kartu ir būti), kurios atskleidžia, ko mes mokysimės: gyventi ir dirbti darnoje su kitais, daryti ir įgyvendinti savo idėjas, sukurti inovatyvias mokymosi aplinkas ir išlikti darnoje su pačiu savimi.

Birželio mėnesio 23-25 dienomis programa „Mokytojų mokykla“ startavo mokymais, kurie prasidėjo inTegra kūrybinėje erdvėje (Subartėnai, Daugirdiškių sav.).

Šis 3 dienų susitikimas yra tarsi baseino tramplinas prieš paneriant į 2 metų programą. Visų siekis – bendrai pajausti programos visumą, padėti pamatus tolesniam bendram 60 žmonių bendruomenės darbui, gilesniems tarpusavio ryšiams bei saviorganizacijai. Kartu peržiūrėjome 2 metus truksiančios mokymosi programos karkasą, jį tobulinome, kūrėme veiklų kalendorių.

Mums buvo pristatyta Dalyvaujančiosios lyderystės (DL) (arba Art of Hosting) metodologija bei praktika. Visi išbandėme šią metodologiją dirbant su susirinkusiai bendruomenei rūpimais klausimais susitikime.

Susitikimą vedė: Laura Weisel (JAV), Mary Alice Arthur (Naujoji Zelandija), James Ede (Australija) ir MM komanda (Lukas, Donata, Rygaudas).

Susitikime taip pat su mumis dirbo M.Simaškaitė (KTU), Monika ir Nerijus (VšĮ „Kitokie projektai“), partnerių iš UAB „Šviesa“ komanda.

Priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogė
Norūna Grybienė

♥♥♥

3. Atnaujintų įsivertinimo rodiklių išbandymo projektas

„Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“

5 (1)

XXI amžius tiek savo gyvensena, tiek savo ekonomika darosi vis labiau individualus ir vis mažiau kolektyvistinis. Keičiasi pasaulio ir žmonių suvokimas bei gyvenimo būdas, vertybinės nuostatos, valstybių valdymas, taip pat sparčiai keičiasi požiūris į asmenybę ir jos ugdymo tikslus. Mus supa žinių pasaulis, kuriame vis sudėtingiau tampa atsirinkti, kurios žinios yra svarbios ir pakankamos, o kurias galima susirasti vos tik prireikia.

Mokykla negali likti tokia pati, kaip buvo prieš šimtmetį ar prieš 50 metų. Mokykla turi mokinį parengti gyvenimui, kad jis galėtų susidoroti su iššūkiais ir duoti pridėtinę vertę valstybei. Mokykla turi tapti nuolat besikeičiančia, mokinių ir visuomenės poreikius atliepiančia, besimokančia mokykla.

Jau eilę metų mūsų mokykla vykdo veiklos kokybės įsivertinimą. Atlikdami įsivertinimą, vykdome duomenimis ir įrodymais grįstą mokyklos tobulinimą: tobuliname vadybą, sprendžiame ugdymo kokybės problemas bei į mokyklos tobulinimo procesus siekiame įtraukti visus bendruomenės narius, kitas suinteresuotas grupes.

Vertindami savo veiklą, atrandame daug įdomių dalykų, kurių tikriausiai taip giliai nepamatytume kasdieniniame darbe, nes vertinamas sritis pamatome iš visų pusių (su trūkumais ir privalumais). Mes siekiame būti gera mokykla, kurioje būtų gera būti visiems, kurios veikla būtų grindžiama bendruomenės susitarimais. Tą padaryti padės modernus ir šiuolaikiškas, vertybėmis grįstas požiūris į ugdymo procesą, mokyklos veiklą.

Mūsų mokyklos bendruomenė siekia, kad įsivertinimas taptų kasdiene praktika, padedančia sprendimus priimti remiantis konkrečiais įrodymais, duomenimis.

Dalyvaudami šiame projekte, įgysime žinių apie atnaujintą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą, mokėjimų kaip planuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūras, išmoksime parinkti pačius optimaliausius vertinimo tyrimo instrumentus bei įsivertinimo rezultatus panaudoti mokyklos veiklos tobulinimui, siekiant geros mokyklos. Atnaujinta mokyklų veiklos įsivertinimo rodiklių sistema padės orientuoti savo veiklą į pažangą ir nuolatinį ugdymo proceso tobulinimą, bei suteiks galimybę profesionalų dialogo vystymui bendradarbiaujant, remiantis gautais rezultatais.

Paraiška dalyvauti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atnaujintų įsivertinimo rodiklių išbandymo projekte „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“

♥♥♥

4. Ebru menas – tapymas ant vandens Paparčių pagrindinėje mokykloje

72 53 43 15-1024x768 24 12722029_557058874460277_1021295556_n1 12674549_557058894460275_1465817070_n1 12674429_557058971126934_1225372052_n1

Paparčių pagrindinė mokykla šių mokslo metų spalio – gegužės mėnesiais dalyvauja socialinio neformalaus ugdymo projekte „Ebru menas – tapymas ant vandens“.

Rugsėjį mūsų mokykloje jau įvyko pirmasis susitikimas, pažintis su Ebru meno pradininke, menininke Egle Veršininiene, kuri ir ves užsiėmimus. Užsiėmimuose dalyvaus mokiniai ir jų tėveliai.

Socialinio neformalaus ugdymo projekto „Ebru menas – tapymas ant vandens“ PRISTATYMAS:
Viešoji įstaiga „Meda Project“ sėkmingai įgyvendina unikalius socialinius projektus, kurie užtikrintai padeda mažinti atotrūkį tarp skirtingų visuomenės sluoksnių. Jau šešerius metus savo veiklą grindžiame altruistinėmis, visuomenei naudingomis idėjomis, siekdami bendro tikslo – žmogaus emocinės gerovės. Įgyvendindami išskirtinius projektus bendradarbiaujame su įvariomis Lietuvos valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis: švietimo įstaigomis, Vilniaus Santariškių vaikų onkologijos skyriumi, Kauno klinikų vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriumi, vaikų globos namais, dienos centrais, socialinės globos namais.

Ebru menas – tapymas ant vandens – tai projektas efektyviai prisidedantis prie dalyvių savivertės kėlimo, tarpusavio santykių gerinimo, santykių su aplinkiniais harmonizavimo, didėja dalyvių dėmesio koncentracijos trukmė bei intensyvumas, ugdomas meninis pojūtis, susipažįstama su Ebru meno ištakomis bei ypatybėmis. Žmonės noriai renkasi mūsų įgyvendinamą meno terapijos programą, nes veiklų metu atsipalaiduoja, nurimsta ir pailsi.

Ebru meno – tapymo ant vandens technika gyvuoja daugiau nei 900 metų. Jos išskirtinumas išryškėja, kuomet vienu metu apjungiamos terapinės priemonės: spalva, judesys ir garsas, kurias papildomai sustiprina kvapas ir vanduo.

Informaciją parengė socialinė pedagogė
Daiva Janonienė

♥♥♥

FullSizeRender5. Projektas „Dialogas. Miesto jungtys“

Projekto idėja
Šio projekto idėja kilo iš siekio skatinti kūrybišką mokymąsi siejant teoriją su praktika, mokantis iš realios aplinkos. Dialogas su miestu padeda per įvairias patirtis siekiant suprasti miesto daugiasluoksniškumą, per skirtingas prizmes pamatyti jo paslėptas vertybes. Taip pat ir žmogus gyvendamas rutinoje neatskleidžia viso savo potencialo ir kūrybiškumo. Rengdami kultūrines – edukacines pamokas mieste formuosime tradiciją reflektuoti siejant pomokos turinį su savęs pažinimu. Miestas senas ir kaitus – taip pat ir jaunas žmogus: augdamas save kuria ir tobulina bei atskleidžia.
Projekto tikslas – stimuliuoti jaunų žmonių interesą domėtis kultūrine aplinka siejant žinias su jų asmeniniu tobulėjimu.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Norūna Grybienė

♥♥♥

Logo_Moving_Cinema6. Tarptautinis kino projektas „Moving Cinema“

Tarptautinis kino projektas „Moving Cinema“ – „Meno avilio“ drauge su kolegomis iš kino edukacijos organizacijų „A Bao A Qu“ (Barselona, Ispanija), „Os Filhos de Lumière“ (Lisabona, Portugalija), Prancūzų sinematekos (Paryžius, Prancūzija) įgyvendinamas kino edukacijos projektas. „Moving Cinema“ – europinis projektas, pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį.

PLAČIAU: http://movingcinema.eu/lt/apie-projekta/

Projekto tikslai:
1. Ugdyti jaunų žmonių atvirumą ir atidumą pasauliui, jų santykį su gyvenamąja vietove, bendruomene, miestu, šalimi.
2. Lavinti mokinių medijų raštingumą ir kritinį mąstymą.
3. Supažindinti juos su kino kūrimo bei vertinimo procesu ir pasiūlyti jį kaip vieną iš asmens saviraiškos bei santykio su aplinka plėtojimo būdų.
Filmų kūrimo dirbtuvės mobiliaisiais telefonais – viena iš projekto „Moving Cinema“ veiklų. Drauge su edukacinio darbo patirties turinčiais kino profesionalais mokiniai dalyvauja 5 pusdienių trukmės edukaciniame procese. Dirbtuvių metu, atlikdami įvairias užduotis, jie sukuria vientisą audiovizualinį kūrinį.

https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/media_set?set=a.1753932008189023.1073742096.100007167216756&type=3

Informaciją parengė tikybos mokytoja Danguolė Arnauskienė

2016-2017 m. m. vykstantys projektai mūsų mokykloje

1. Projektas „Mąstyk lokaliai – veik globaliai“

15000070_1832214467027443_3326382331228351906_o

Lapkričio 2 dieną Kurtuvėnuose startavo Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademijos organizuojamas nacionalinis projektas „Mąstyk globaliai – veik lokaliai“. Projekte dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš 5 skirtingų Lietuvos savivaldybių mokyklų: Aukštelkės mokyklos, Kelmės r. Vidsodžio pagrindinės mokyklos, Kupiškio r. Antašavos mokyklos daugiafunkcio centro, Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos ir, žinoma, mūsų MDC. Projekte vyksta įvairūs praktiniai užsiėmimai penkiomis globalaus švietimo temomis: išnaudojimas, nelygybė, nesusikalbėjimas, taika, neracionalius išteklių naudojimas. Taip pat organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis, savanoriavusiais ar savanoriaujančiais besivystančiose šalyse, žiūrimi ir analizuojami filmuai, diskutuojant globalaus pilietiškumo temomis, mokomasi savo įspūdžius vaizduoti komiksuose, vykstama į eskursijas.

Informaciją parengė socialinė pedagogė Daiva Janonienė

  • Dialogas mieste pristatymas mokykloms 2016