Atostogos

Print This Page

smile-300x1972019-2020 m. m.

Ugdymo proceso trukmė: jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – PUG) ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų (35 sav.), 5–10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena (37 sav.).

Ugdymo procesas:

Klasė Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga (imtinai)
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Jungtinė PUG 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. birželio 9 d. 35
1-4 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. birželio 9 d. 35
5-10 2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. birželio 23 d. 37

 

Ugdymosi procesas 1-10 klasėse skirstomas trimestrais. Nustatyta tokia trimestrų trukmė:

2019 – 2020 m. m.

Klasė

Trimestrai

I

II

III

1-4 kl.

2019 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.

2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d.

2020 kovo 1 d. – 2020 m. birželio 9 d.

6-10 kl.

2019 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d..

2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. kovo 16 d.

2020 kovo 17 d. – 2020 m. birželio 23 d.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.