Jungtinės priešmokyklinės ugdymo grupės dienotvarkė

Print This Page

JUNGTINĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

DIENOS RITMAS

8 30 – 9 10                                                                                                                                

Renkamės į grupę. Individualūs pokalbiai su tėvais / globėjais. Žaidimai pagal vaikų pomėgius, spontaniška vaikų veikla. Pokalbiai su vaikais. Filmukų žiūrėjimas, knygelių vartymas. Rytinė mankšta.

9 10 – 10 50

Ryto ratas. Organizuota ugdomoji veikla, veiklos kampeliuose. Individualus darbas su vaikais, veiklos grupelėmis. Veikla sporto salėje. Muzikavimas.

10 50 – 11 25

Pasiruošimas pietums. Socialinių, higieninių įgūdžių ugdymas. Pietūs.

11 25 – 11 45

Dalinimasis įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas. Planai rytdienai.

11 45 – 12 30 Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke.

Veikla lauke (pasivaikščiojimai, stebėjimai, sveikatingumas, žaidimai, stebėjimai, gamtos tyrinėjimai, laisvai pasirenkama veikla). Bendravimas su tėvais, skirstymasis į namus.

Priemonių gamyba kartu su vaikais (esant netinkamom oro sąlygoms veiklai lauke).


V-38 priedas DIENOS RITMAS