Pamokų laikas

Print This Page

2019-2020 m. m.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma 2019-2020 m. m. – pamoka – integruotos veiklos blokai, neskirstant laiko 35-45 min., nėra skambučio. Veiklos blokų trukmė, priklausomai nuo veiklos turinio bei veiklos formų, gali tęstis nuo 45 iki 90 min. su 10 min. pertrauka proceso metu pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius.

Darbo ir poilsio periodų kaitą pamokoje lemia vaikų aktyvumas, susidomėjimo ar susikaupimo fazės, veiklų pobūdis, intensyvumas, edukacinė vieta ir pan.:

Pamokų – integruotų veiklų ir pertraukų laikas 1-10 klasėse

13153

Integruotos veiklos blokas (pamoka)

Veiklos pradžia (val.)* Veiklos pabaiga (val.) Pertrauka (min.)

Dalykinis, tarpdalykinis mokymas/is ir projektinis darbas

I blokas

8.40-14.30

10-20

II blokas

III blokas

Neformali veikla

IV blokas

14.30-15.15

 

*Integruotos veiklos bloko metu kiekvienas mokinys individualiai gali pasirinkti 10 minučių pertraukėlę savo nuožiūra. Pertraukėlė gali būti pasirinkta praėjus 30 min. nuo integruotos veiklos bloko pradžios.

 

Eil. Nr. Pamokos pradžia (val.) Pamokos pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min.)
1. 8.40 9.25 10*
2. 9.35 10.20 10**
3. 10.30 11.15 20***
4. 11.35 12.20 20****
5. 12.40 13.25 10*****
6. 13.35 14.20 10******
7. 14.30 15.15

* pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (1-a pamoka);

** pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (2-a pamoka), 90 min. (1-a ir 2-a pamokos);

*** pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (3-a pamoka), 90 min. (2-a ir 3-a pamokos) (valgo pietus -1-5 kl.);

**** pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (4-a pamoka), 90 min. (3-a ir 4-a pamokos) (valgo pietus -6-10 kl.);

***** pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (5-a pamoka), 90 min. (4-a ir 5-a pamokos);

****** pertrauka tiems mokiniams, kurie dirba 45 min. (6-a pamoka), 90 min. (5-a ir 6-a pamokos);

 

Organizuojant ugdymo procesą dalykinėmis, tarpdalykinėmis (integruotos veiklos), projektinio mokymo veiklomis, derinant Bendrųjų programų ugdymo dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį, ugdymo procesas skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus.