Specialistų pagalba

Print This Page

Gerbiami tėveliai (globėjai/rūpintojai),

Dalinamės informaciją apie internetinėje erdvėje pasirodžiusius pavojingus sveikatai ir gyvybei vaikų „žaidimus“ bei specialistų, dirbančių psichologinių krizių ir savižudybių prevencijos srityje, rekomendacijas mokinių tėvams:

Gerbiami tėveliai

***********

Kur ieškoti specialistų pagalbos?

 • Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt
 • Vaiko raidos centras www.raida.lt
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt
 • Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų asociacija www.pptasociacija.lt
 • Lietuvos švietimo pagalbos asociacija www.socped.lt
 • Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (teikia nemokamą psichologinę pagalbą vaikui, tėvams ir mokytojams) www.ppt.kaisiadorys.lm.lt, (8 346) 43814
 • Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (teikia socialines paslaugas) (8 346) 60013, el. p. ksdsoccentras@takas.lt
 • Kaišiadorių psichikos sveikatos centras (teikia psichologinę pagalbą, vaikų psichiatro paslaugas) www.kaisiadoriupsc.lt, (8 346) 60162
 • Kaišiadorių rajono savivaldybė http://www.kaisiadorys.lt/;
 • Kaišiadorių policijos komisariatas (8 346) 51308;
 • Kaišiadorių ligoninė (8 346) 60197.
 • Mokykloje dirba socialinis pedagogas, kuris gali padėti susiorientuoti kokios jums pagalbos reikia ir suteikti reikiamą informaciją.

Bendrasis pagalbos telefonas 112

Psichologinė pagalba vaikams:

 • Vaikų linija 116111 (veikia kasdien nuo 11.00 iki 21.00 val.);
 • Jaunimo linija (8 800) 28 888 (veikia visą parą);
 • Paramos vaikams centras (8 5) 2715980, (8 611) 43567 (teikia neatidėliotiną pagalbą psichologinių krizių atvejais).

Informacija apie profesijas, ugdymą karjerai:

Nevyriausybinės organizacijos Kaišiadorių rajone www.3sektorius.lt.

Kas yra socialinis pedagogas ir ką jis veikia?

Socialinio pedagogo lankstinukas

Tėvams apie vaikų saugumą internete

Svarbiausi patarimai

Pagrindiniai Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai

Pagrindiniai Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, taikomi nepilnamečiams.