Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Print This Page

2017 m. I-II  ketvirčių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius

 

Vidutinis mėnesinis pareigybės darbo užmokestis (Eur)
1. Direktorius 1 1130
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 1025
3. Pedagogai (etatai) 2,31 583,89
4. Pedagogai (pedagoginės normos) 19,06 469,45
5. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams  

1

 

541

6. Kultūros renginių organizatorius 1 579
7. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas 0,25 595
8. Pastatų priežiūros darbininkai 1,5 380
9. Valytojos 2 380

 

                                                 ********************

2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Pareigos Etatų skaičius Vid. mėnesinis darbo užmokestis, EUR
Direktorius 1 1129
Pavaduotojas ugdymui 0,5 456,75
Pavaduotojas bendriesiems reikalams 1 426
Mokytojas 18,25 (ped. norma) 446
Soc. pedagogas 0,5 386
Mokytojo padėjėjas 0,5 190
Logopedas 0,25 125,50
Priešmokyklinio ugd. pedagogas 0,56 357,84
Bibliotekininkas 0,5 239,50

Informaciją parengė buhalterė Danutė Sakalinskienė