Metodinė taryba

Print This Page

Metodinės tarybos nuostatai

Metodinė taryba – mokykloje nuolat veikianti mokytojų savivaldos institucija, organizuojanti ir koordinuojanti mokyklos metodinę, dalykinę-praktinę veiklą, teikianti mokytojams reikalingą informacinę bei konsultacinę pagalbą, numatanti esmines darbo kryptis mokslo metams, sudaranti sąlygas mokytojams keistis gerąja darbo patirtimi bei skatinanti mokytojus atestuotis.

Metodinės veiklos tikslas – stiprinti pamokos kokybę aktyvaus mokymo ir mokymosi procese kūrybiškai taikant inovacijas, mokymo metodus ir vykdant sėkmingos pedagoginės patirties sklaidą.

KAIŠIADORIŲ RAJONO PAPARČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

Mokytojų metodinė taryba (atlieka ir Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą)

Vadovaujantis Mokytojų tarybos  2017 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio Nr. (1.6.)MKT-5 protokoliniu nutarimu, patvirtinta tokios sudėties Mokytojų metodinė taryba (Paparčių MDC 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus Įsak. Nr. (1.3.)V-37):

  • Daiva Matačiūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, tarybos pirmininkė,
  • Norūna Grybienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinės grupės pedagogė, neformaliojo ugdymo mokytoja, tarybos sekretorė,
  • Dalia Baniotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos ir technologijų mokytoja,
  • Olga Ramenskaja, lietuvių ir rusų kalbų mokytoja, mokyklos sekretorė,
  • Rimas Kacevičius, matematikos mokytojas,
  • Virginija Juzukonienė, fizikos mokytoja
  • Kristina Jurevičienė, geografijos mokytoja,
  • Daiva Janonienė, socialinė pedagogė.