Mokyklos nuostatai

Print This Page

KAIŠIADORIŲ R. PAPARČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymosi formas, mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

MOKYKLOS_NUOSTATAI_’14

Daugiafunkcio_centro_nuostatu 1 lapas isak 2016-05KAIŠIADORIŲ R. PAPARČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI

1. Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos – daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla-daugiafunkcis centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymosi formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos-daugiafunkcio centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę bei Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos-daugiafunkcio centro oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių r. Paparčių mokykla – daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Paparčių mokykla – daugiafunkcis centras (Paparčių MDC).

  • dnuaugiafunkcio_centro_nuostatai-paprciu