Visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Print This Post

3Kovo 28 d. mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio nepilnamečių vyresnioji specialistė, bendruomenės pareigūnė Irena Budrikienė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kalaušienė.
Policijos pareigūnė kalbėjo apie smurto, patyčių prevencijos priemones, supažindino ir aptarė patyčių atpažinimo faktorius, analizavo tinkamo ir netinkamo tėvų elgesio psichologinės situacijas. Taip pat policijos pareigūnė atkreipė dėmesį į naująjį Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK). Paminėjo, kad naikinama tėvų ar globėjų administracinė atsakomybė už jų 14–15 metų vaikų padarytus administracinius teisės pažeidimus. Tėvai bus traukiami administracinėn atsakomybėn tik už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, t. y. už kaltas veikas. Daugiau apie Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK): http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/isigalioja-naujasis-administraciniu-nusizengimu-kodeksas.d?id=73324248

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kalaušienė priminė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimus. Smurto sąvoka pateikta Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, pagal kurią smurtas – tai veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Pagal šį įstatymą, jeigu policijos pareigūnai nustato, kad aukščiau paminėtu būdu buvo smurtauta prieš vaiką, tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai turi pranešti vaiko teisių apsaugos skyriui, kuris jau savo ruožtu gali imtis atitinkamų priemonių. 

Mokyklos direktorė Akvilė Grigienė priminė, jog bus skiriamas ypatingas dėmesys mokinių netinkamo elgesio stebėjimui, fiksavimui ir korekcijai. Klasėse mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) kartu su klasių vadovais turėjo galimybę aptarti mokinio pažangos ir pasiekimų knygelių pildymą (būtinybę, naudą, vertę), mokinių vadovėlių ir sąsiuvinių tvarką, mokinių bendravimo kokybę, mokymosi rezultatus bei pažangumą, praleistų pamokų pateisinimo kriterijus, mokinio pažangos stebėjimo lapų poreikį ir naudą mokiniui bei kitus rūpimus klausimus.

Informaciją parengė socialinė pedagogė Daiva Janonienė.

Daugiau: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla

  • 17760980_1910413845874171_1863812294174895612_o