Visuotinis tėvų / globėjų / rūpintojų susirinkimas

Print This Post

DĖMESIO!!!!

image

BRANGŪS TĖVELIAI, GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI,

      kviečiame Jus atvykti į visuotinį tėvų susirinkimą, kuris vyks šių metų

SPALIO 27 D. 19.00 val.

Renkamės mokykloje-daugiafunkciame centre.

Susirinkime gvildensime šiuos klausimus:
1. Mokinių mobiliųjų telefonų laikymo ir naudojimo/si mobiliuoju ryšiu mokykloje taisyklės.
2. Mokyklos-daugiafunkcio centro patvirtintos aprangos dėvėjimo tvarka.
3. Mokyklos-daugiafunkcio centro lankomumo tvarka.

4. Mokinio asmeninės pažangos fiksavimo lapų pildymas.
5. Naujos Mokinio pasiekimų ir pažangos knygelės pristatymas.
6. Naudojimasis elektroniniu Tamo dienynu, mokyklos-daugiafunkcio centro tinklapis.
7. Elgesys ir tvarka mokykloje-daugiafunkciame centre (elgesys pertraukų ir pamokų, renginių metu, sąsiuviniai, vadovėliai, kitos priemonės ir pan.).
8. Susitikimas su klasės auklėtoju, kuratoriumi, dalykų mokytojais, administracija.

      Taip pat visus kviečiame apžiūrėti 8-9 kl. mokinių įrengtą šviečiančių moliūgų parką, pasidžiaugti kartu su jais.

Labai lauksime Jūsų visų, brangieji, su idėjomis, pasiūlymais, pageidavimais.

Administracija

https://www.facebook.com/